Slide background

TAVOITE

TOIMINTAA

Kahden päätehtävänsä lisäksi Eduarda Justo -säätiön keskukset etsivät nuoria ihmisiä, joilla on potentiaalia kehittyä tulevaisuuden johtajiksi: Eduarda Justo -apurahat

Eduarda Justo -apurahat

Säätiö myöntää kansainvälisiä apurahoja jatko-opiskeluja varten, jotta nuoret voivat jatkaa opiskeluaan maailman johtavissa yliopistoissa kuten MIT, Harvard, Stanford tai Columbia. Lisäksi ja yhdessä United Word College -säätiön kanssa, jaetaan vuosittain kaksi apurahaa kansainvälisen ylioppilastutkinnon suorittamista varten jossakin tämän säätiön 13 koulussa ympäri maailmaa.

Tavoitteena on ‘Luoda Almerian tulevia johtajia’.

‘Tulevaisuuden johtajien’ seminaari

Johtajuuteen erikoistunut kolmipäiväinen seminaari. Sen tarkoituksena on löytää almerialaisia nuoria, lupaavia ihmisiä ja auttaa heitä tulemaan alueen sosiaalialan, talousalan ja liiketoiminnan johtajiksi. Se saavutetaan motivoimalla heidän aloitekykyään, innovaatiokykyään, kansainvälistä visiotaan, kunnianhimoaan ja johtajuuttaan.

Seminaarista saatiin seuraavaa palautetta:
"Tämä seminaari auttoi minua uskomaan itseeni ja opetti, että mikään ei ole mahdotonta".

"Tässä seminaarissa oppimani oli erittäin arvokasta".

Säätiö järjestää lisäksi foorumeita ja konferensseja, jotka ovat kaikille avoimia.

Lisätietoja löytyy Eduarda Justo -säätiön kotisivulta.

© Cosentino S.A. All rights reserved