Työntekijämme

Slide background

Voima
osana isoa joukkuetta

MONINAISUUS

Cosentinon työntekijät ovat yrityksen kehityksen ja innovaation ydin. He kaikki ovat osallisia siihen, että Cosentino on markkinoiden johtaja. Yrityksellä on yli 2 700 työntekijää, joista 1 100 työskentelee yrityksen eri keskuksissa Espanjassa.

Cosentinon työntekijät ovat peräisin 44 eri maasta, mikä heijastaa yrityksen kansainvälistä luonnetta...

Tämä moninaisuus auttaa eri näkökohtien luomisessa, jotka rikastuttavat yrityksen toimintaa koskevien päätösten teossa.

Tavat

Ruokavalio
Tupakka
Microniveau

Valppaus

Terveyspalvelut
Ehkäisy
Valvonta

TURVALLISUUS

Cosentino asettaa etusijalle työympäristön ja työntekijöiden työehdot. Yritys pyrkii aktiivisesti vähentämään vaaratilanteita. Korkea turvallisuustaso sekä toimitiloissa että tuotannon yhteydessä. Harjoitukset ovat sen vuoksi tärkeitä turvallisuuden kehittämisessä.

HARJOITUS

Tervetuloa-suunnitelma


Tarkoitettu niille, jotka aloittavat yrityksessä, sillä on tärkeä merkitys ammattilaisten koulutuksessa.

Kursseja ammattilaisten kehittämiseksi


Kurssit kuten ‘Sähkömekaaninen asennus, koneiston ja tuotantolinjan huolto’ ovat Cosentinon työpajan tarjoamia kursseja, joiden tarkoituksena on kehittää ammattilaisia, jotka ovat mukana nykyisessä valmistusprosessissa.

Jatkuva työntekijöiden koulutus


Työntekijöiden koulutuksen tavoitteena on parantaa henkilökohtaista kehitystä, tehokkuutta, tukea, tarjota harjoitustyökaluja, lisätä työllistettävyyttä, lisätä ylpeyden tunnetta olla mukana ja taata työntekijöiden tyytyväisyys.

TASA-ARVO

Läpinäkyvyys, ei syrjintää ja samat mahdollisuudet kaikille ovat tärkeimmällä sijalla Cosentinon valinta- ja työhönottomenetelmissä.

Vuonna 2012 perustettiin Equality Unit of Cosentino, S.A. Tämä elin koskee kaikkia yrityksen jäseniä ja kaikki työntekijäryhmät ovat siinä edustettuina.

Cosentinolla on myös tasa-arvosuunnitelma, jonka uutena perustana on yrityksen sosiaalinen vastuu ja kestävä kehitys.

Erityisiä tavoitteita, joita me haluamme saavuttaa tällä tasa-arvosuunnitelmalla:

  • Maksimoida naisten pääsy, kehittyminen ja ylentäminen vastuullisiin tehtäviin, joissa vielä nykyään on vähän naisia.
  • Rohkaista naisia valitsemaan ammatteja, työtehtäviä ja ryhmiä, joissa on enimmäkseen miehiä.
  • Kehittää Cosentinon työntekijöiden tasa-arvon tunnetta.
  • Sisällyttää tasa-arvon ajatus työntekijöiden hallintoprosessiin.
  • Korostaa yrityksen sosiaalisen vastuun puitteissa Cosentinon työntekijöiden perhe-elämän tärkeyttä yhteiskunnassa.
  • Löytää työntekijöille oikea tasapaino työn ja perheen välille.
  • Laatia tarpeelliset menettelytavat, joilla estetään ja käsitellään ongelmat koskien seksuaalista häirintää tai syrjintää.

Työntekijöiden mielipide on yrityksen johdolle mitä tärkein ja sen mielessä pitämiseksi on perustettu Idea-ohjelma.

Ohjelma on luotu työntekijöitä varten, jotta he voivat esittää parannusehdotuksia, ideoita uudesta tuotteesta tai liiketoimintaideoita.

Joka kuudes kuukausi kaikki ehdotukset arvioidaan kokouksessa, ja yritys palkitsee parannusehdotukset.

© Cosentino S.A. All rights reserved