Slide background

Kestävä kehitys

Kaikki kestävää kehitystä koskeva toiminta perustuu taloudellisen, yhteiskunnallisen ja ympäristöllisen hyvinvoinnin saavuttamiseen yrityksemme kaikilla toiminta-alueilla. Ympäristölliset haasteet mahdollistavat johtajuuden vahvistamisen, ja pitäen sen mielessään Cosentino jatkaa kaikkein kehittyneimpien ympäristöllisten hallintojärjestelmien ja toimenpiteiden käyttöön ottamista ja kehittämistä.

Kestävän kehityksen toimintaperiaatteet

Edistää kimppakyytiä, julkisen liikenteen käyttöä, yli 2 km pyöräteitä/pysäköintialueita, erityisiä pysäköintialueita sähköautoille, kävelyalueita, katuvalaistusta tehokkaalla teknologialla uusiin asuntoalueisiin, päivänvalon käyttöä teollisuusrakennuksissa mm.

Ilmakehän päästöjen valvonta

 • • Hiukkaspäästöjen minimointi materiaalien toimittamisen, varastoinnin, kuljetuksen yhteydessä, murskattujen ja mikrosoitujen materiaalien mittaaminen ja sekoittaminen.
 • • Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) suodattaminen lämpöhapettamalla. Käytössä on erityisiä ohjelmia päästövuotojen rekisteröimistä ja vähentämistä varten, ja regeneratiiviset lämpöhapetuslaitteet on asennettu kaikkiin sitä vaativiin tuotantolaitoksiin. Tämä järjestelmä perustuu keraamisten laattojen muotoisten lämmönvaihtimien käyttöön, jotka mahdollistavat orgaanisten yhdisteiden palamisen. Viime vuosien aikana Cosentino on onnistunut suodattamaan 98 % syntyneistä päästöistä.

Vesihuolto

Cosentino edistää veden järkevää käyttöä ja on ottanut käyttöön mittausjärjestelmän, joka tehostaa vedenkulutusta:

 • Veden uudelleenkäyttö tuotantojaksoissa, jonka tavoite on "Tuhlaus nolla".
 • Julkisen vesihuollon ja siihen liittyvien ekojärjestelmien suojaaminen ja palauttaminen.
 • Teollinen jäteveden käsittelylaitos kaikissa tuotantolaitoksissa, jotta 97 % vedestä pystytään palauttamaan käytön jälkeen.

Energiatehokkuus

Pystyäkseen vähentämään energiankulutusta teollisissa prosesseissaan Cosentino on ottanut käyttöön:

 • Sähkön valvontajärjestelmän eri teollisissa prosesseissa.
 • Yhteisten sovellusten intensiivinen käyttö: taajuusmuunnin ja sähköinen induktiomoottori käyttökustannusten optimoimiseksi ja minimoimiseksi.
 • Huoltojärjestelmien käyttö perustuen infrapunalämpökuvaukseen, jonka avulla valvotaan eri valmistusprosessien energiatehokkuutta.
 • Sähköajoneuvojen käyttö teollisuusalueella.

Jätehuolto

Otettuamme käyttöön "puhtaat teknologiat" ja jätteiden minimointistrategiat olemme onnistuneet tehokkaasti vähentämään jätteiden määrää valmistettua yksikköä kohden. Cosentino Group noudattaa "3R-periaatetta":
 • VÄHENNÄ (REDUCE)

  työpaikalla syntyvien jätteiden määrää. Vähentämällä esimerkiksi kopioiden määrää 25 %.
 • KÄYTÄ UUDELLEEN (REUSE)

  jätteet, joita voidaan käyttää uudelleen pidentämällä tuotteen tai pakkauksen elinikää tai ostamalla tuotteita palautettavissa säiliöissä.
 • KIERRÄTÄ (RECYCLE)

  sitä Cosentino tekee jokaisessa vaiheessa.

Raaka-materiaalin kerääminen louhoksesta tehdään tehokkaasti, jopa 95 % kerätystä materiaalista käytetään.

Tuotantoprosessista ylijäänyt kivijäte, jota ei voida käyttää uudelleen muiden tuotteiden valmistukseen, käytetään sepelin valmistukseen. Lähes 100 % sellaisesta jätteestä kierrätetään muuhun käyttöön.

Maiseman palauttamine/säilyttäminen

Ympäristösitoutuneisuutensa myötä Cosentino pyrkii palauttamaan louhokset ja kaatopaikat maiseman ja ympäristön säilyttämiseksi.

Yrityksen louhosten ympäristöstrategialla ne halutaan sulauttaa takaisin maisemaan ja ympäristöön.

Cosentino tekee sen eri menetelmin kuten rinteen stabilointi, kaatopaikkojen minimointi ja luonnollisen eroosion valvonta.

Nämä ja muut toiminnat ovat mahdollistaneet ympäristöystävälliset toimenpiteet louhimisalueilla sekä vihreän maapeitteen alueen alkuperäisten kasvien kanssa.

© Cosentino S.A. All rights reserved